RIJEČI

(Na)um

(Na Božić 2019.) Od Trebinja do Ohrida stiže se relativno brzo, od jutra do kasnog popodneva, a pritom se prolazi…