РАЗМИШЉАЊА

Мој учитељ Вехбија

Поводом несрећних и дуготрајних сукоба између муслимана и хришћана на нашим просторима У нашој основној четворогодишњој школи Вехбија је радио…