РАДОСТ ЖИВОТА, РАЗМИШЉАЊА

О дјеци

„Дијете? Гле, парче Неба на земљи.“ Ава Јустин Бавећи се питањем васпитања и образовања, као и питањем родитељства, природно долазимо…