BESJEDE

O Vladici Atanasiju

(Naučni skup „Srpska teologija danas“ , Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu – „Vera i misao u vrtlogu vremena – bogoslovsko…