BESJEDE

Besjeda Episkopa Grigorija o Milostivom i Blagom Bogu – Las Vegas

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, ovo je prva pripremna nedjelja za Veliki, Časni post, ovo je Nedjelja mitara i fariseja. Mitar je carinik, carinik koji je u ovoj priči i pokajnik, onaj koji dolazi pred lice Božije i moli se neizrecivim uzdasima i moli se Gospode, budi Milostiv meni grješnom, nisam dostojan da podignem oči svoje ka nebu, toliko je osjećao svoju grješnost. Sa druge strane hrama stajao je farisej koji je govori o svojim dobrim djelima. Na kraju Jevanđelja, na kraju ove priče govori nam Gospod da carinik, koji je grješnik ali i pokajnik, otide opravdan a farisej koji je stvarno činio dobra djela i ispunjavao zakon, on otide neopravdan. Ova priča, braćo i sestre, je po mom dubokom uvjerenju prelomna priča o prelasku iz Staroga u Novi zavjet, prelomna priča o tome kakav novi zakon i novo pravilo života donosi Hristos u ovaj svijet. Novo pravilo života je da čovjek može da vidi Boga kao svoga brata, kao svoga sagovornika, kao svoga prijatelja kome prinosi i pokazuje svoju dušu, otkriva mu sebe, daje mu svoje srce. Bog Koji nije više zakonik i sudija, Koji nije neki policajac koji će, ako ne ispunimo zakon donijeti neku rigoroznu mjeru, nego Bog milosti, Bog dobrote, Bog snishođenja, Bog ljubavi, Bog Koji silazi do te mjere, da On kao Stvoritelj svega postaje Jedan od nas, postaje naš Brat, naš Srodnik po tijelu. Taj Bog drugačije gleda na ljude, On je Bog Koji ima prava da kaže ovo što Jevanđelje govori na kraju ko se ponizi uzvisiće se, ko se uzvisi poniziće se. Zašto? Zato što se On ponizio do krajnje mjere, spustio se do krajnjih granica, preživio poniženje i samu smrt radi nas i radi našega spasenja. Braćo i sestre, ovaj grješni carinik molio se neizrecivim uzdasima, govoreći te čuvene riječi Bože, Milostiv budi, meni grešnom i Bog je zagrlio njegovu dušu, Bog je primio njegovo srce, njegovu ispovijest, njegovu riječ. Zašto? Zato što Bog hoće da mi shvatimo da smo Njegova djeca, Njegovi prijatelji, i da On hoće da nas spasava. Ako mislimo da će naša dobra djela da nas spase, upadamo u veliku opasnost zato što možemo da zaboravimo da je Bog Taj Koji jedini može da nas spase, tako možemo da zaboravimo Samoga Spasitelja i Tvorca našeg. Zato je važno da naučimo ovu lekciju braćo i sestre, da je Bog toliko Dobar i Predusretljiv, da hoće naše smirenje, da ne traži od nas da ispunimo samo ovo ili ono, nego hoće mnogo više, hoće naše srce. Eto, šta nam poručuje današnja Nedjelja o mitaru i fariseju i vjerujte, braćo i sestre, ko god od nas misli da je pravedan i da su njegova pravedna djela toliko važna i dobra da može da uslovi Boga da iz ovoga hrama izađe opravdano, vara se! Ko god misli da naša loša djela mogu da nas odvoje od Boga, a ako se samo iskreno pokajemo, ako iskreno zaželimo mir sa Bogom, Bog nikada neće odvratiti lice Svoje od nas. Nikada! Noćas sam se molio Bogu za pomirenje, za mir, za oproštaj mojih sagrješenja. Jutros, kada smo putovali ka hramu, neko je rekao Evo, duge i na to sam rekao Evo, evo mira sa Bogom. Nikada ne bih očekivao u Las Vegasu dugu, i jutros je bila. Dakle, Bog je Milostiv i neobično Blag, ali samo kada mi Njemu damo svoje srce i svoju dušu, kada hoćemo da budemo Njegovi prijatelji, kada hoćemo da budemo Njegova braća, kada hoćemo da Mu se obraćamo kao Milostivom Ocu, kada hoćemo da se obraćamo u istini Duha Božijega, kada hoćemo da Ga gledamo kao Onoga Koji je radi nas postao čovjek, Koji je radi nas raspet, Koji je radi nas vaskrsao. Pa kada je sve to tako radi nas učinio, zar ne treba onda da se nadamo Njegovoj dobroti? Sve je učinio radi nas i učiniće radi nas, a od nas traži samo jedno, traži da Ga iskreno volimo, da Ga ne lažemo, da ne lažemo sebe i da Mu ne poturamo svoja loša ili dobra djela pred lice, jer to Njega ne zanima, Njega zanima naše srce. Daj Bože, da danas u ovoj božanskoj službi uzdignemo gore svoja srca, da gore imamo srca a to znači da ih predamo Njemu, a On će prihvatiti naše srce i daće nam iscjeljenje srca a samim tim i naših duša i naših tijela i našeg volje, uma i svega što nam je darovano, amin, Bože daj.