RIJEČI

(Na)um

(Na Božić 2019.) Od Trebinja do Ohrida stiže se relativno brzo, od jutra do kasnog popodneva, a pritom se prolazi…

BESJEDE

O Vladici Atanasiju

(Naučni skup „Srpska teologija danas“ , Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu – „Vera i misao u vrtlogu vremena – bogoslovsko…